TEAMCOACHING

Bij het coachen van teams focussen wij ons o.a. op de rollen van mensen in teams en wat dit betekent voor de samenwerking. We gaan in op communicatietechnieken als actief luisteren, het geven van feedback, het leiden van verschillende soorten overleggen en vergaderingen en laten dat ter plekke in de praktijk brengen. Voor inzicht in verschillende stijlen van communicatie is Insights Discovery® behulpzaam.

INDIVIDUELE COACHING

Tijdens het coachtraject besteden we waar nodig aandacht aan wat u hindert en hoe hier mee om te gaan om uw doelen te bereiken. Onze coaches faciliteren en stimuleren het bepalen en behalen van de groeidoelen. De coach begeleidt u op de weg daar naar toe en signaleert (on)bewuste vanzelfsprekendheden die blokkeren om te veranderen. U maakt zelf de keuzes hoe de weg bewandeld wordt. De coach stimuleert het overdenken van de consequenties van keuzes en begeleidt, spiegelt en zorgt voor scherpte. 

INSIGHTS DISCOVERY

 Een effectief team kent elkaars kwaliteiten en weet zichzelf verstaanbaar te maken voor de ander. Insights Discovery® is een kleurentaal die aansluit bij de zoektocht naar elkaars kracht en hoe daar optimaal gebruik van te maken.

MDFnl is gelicenseerd om te werken met het Insights Discovery® systeem.

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart. Het is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung en gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen. 

Het uitgangspunt van Insights Discovery® is dat elke persoon uniek is. Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze communicatie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen. De kleurenkwadranten zijn: Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw. Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

APPRECIATIVE INQUIRY

Iedere uitgevoerde verandering leidt in het begin tot verwarring en regelmatig tot
weerstand bij hen die de verandering ondergaan. De noodzaak tot verandering impliceert immers vaak kritiek op oude handelswijzen of benaderingen. De positieve aspecten van deze handelswijzen/benaderingen worden niet geanalyseerd en terzijde geschoven.
Aspecten die positief bij zouden kunnen dragen aan een breed gedragen verandering inde organisatie. De methode ‘appreciative inquiry’’ is op zoek naar deze positieve aspecten en gebruikt ze als bouwstenen voor de beoogde verandering.
Appreciative Inquiry is een positieve manier van denken, onderzoeken en benaderen om tot krachtige en zinvolle veranderingen in organisaties te komen. Als bottum-up proces stelt Appreciative Inquiry mensen binnen een team, afdeling of organisatie in staat om gezamenlijk hun sterke punten, wensen en dromen te ontdekken, verder te onderzoeken en te realiseren.
De onderstaande Nederlandse versie van Appreciative Inquiry is gebaseerd op de
uitwerking van TNO Management Consultants, 5 V methode: Verwoorden, Verdiepen,
Verbeelden, Vormgeven, Verwezenlijken.

 expertise  > methoden