LEAN MANAGEMENT

Iedere organisatie kent zijn moeizame processen; processen waarvan we het gevoel hebben dat het toch efficiënter moet kunnen, processen die niet op elkaar afgestemd lijken te zijn. Kortom processen die we graag zouden willen veranderen.

De lean management filosofie biedt de tools/technieken om het (constant) verbeteren van onze processen daadwerkelijk vorm te geven. Lean management is een van oorsprong Japanse management filosofie met haar wortels in de (auto)industrie. In de laatste decennia is men steeds meer de waarde van deze filosofie gaan ontdekken voor non profit organisaties zoals de zorg en overheid. Lean wordt vaak geïdentificeerd met bezuinigingen ('lean en mean'), maar als het zorgvuldig wordt toegepast kan het een krachtige motor zijn voor structurele veranderingen, waarbij de klant centraal staat en waarbij de medewerkers veel meer zeggenschap en eigenaarschap krijgen over de eigen werkprocessen.

Welke waarde levert onze organisatie?
Deze vraag wordt binnen lean management beantwoordt vanuit de klant/doelgroep. Zij bepalen de waarde van je organisatie, zij geven aan of de dienst of het product die de organisatie levert voor hun waarde heeft, of het bruikbaar is, of ze er voor willen betalen.

Als het duidelijk is welke waarde een organisatie levert, dan is het mogelijk om te analyseren hoe die waarde gevormd wordt binnen de organisatie.

Hoe ‘stroomt’ de waarde door onze organisatie?
Door het maken van een waardestroomanalyse (Value Stream Map VSM) wordt de huidige staat van de processen in kaart gebracht en geanalyseerd; welke activiteiten gebeuren er, wie zijn er bij betrokken, hoeveel tijd is er mee gemoeid, etc. Bij de analyse is de centrale vraag: wat voegt waarde toe en wat zijn verspillingen.

Hoe optimaliseren we de waardestroom?
Nadat de waardestroom is geanalyseerd wordt er gekeken naar de flow en pull factoren. Hoe maken we de waardestroom (weer) stromend. Waar zitten de knelpunten, met behulp van lean tools zoals de kaizen, het 5S model en A3’s worden oorzaken geanalyseerd en oplossingen gezocht.

Hoe blijven we als organisatie verbeteren?
Het constant verbeteren en leren (kata) is een essentieel onderdeel van de lean filosofie. Daarvoor is een mentale en structurele verandering binnen de organisatie nodig, duidelijk vormgegeven en voorgeleefd vanuit de leiding. Ook operationeel management gekoppeld aan visueel management op de werkvloer is daarvoor onmisbaar. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van dagstarts, prestatie- en verbeterborden, coachingskata en aanwezigheid op de werkvloer.

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met
Pauline van Norel - Lean, Green Belt - via
06 29 13 35 60 of no@mdf.nl 

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Binnen MDFnl koppelen we onze jarenlange ervaring op het gebied van project- en programmamanagement aan de procesoptimalisatie van lean management.

Wij ondersteunen en begeleiden u in het lean maken van uw organisatie.

  • Wij begeleiden u in het visueel maken en verbeteren van uw processen, m.b.v. van een waardestroomanalyse (VSM), A’3, en andere technieken.
  • Wij ondersteunen u in het opzetten van een lean-minded organisatie, waar het constant verbeteren centraal staat.