INSIGHTS DISCOVERY®

Wilt u ook een kleurentaal leren kennen om uzelf en anderen beter te begrijpen? Een taal die de kwaliteiten van uw team als uitgangspunt neemt? Een effectief team kent elkaars kwaliteiten en weet zichzelf verstaanbaar te maken voor de ander. Insights Discovery® is een kleurentaal die aansluit bij de zoektocht naar elkaars kracht en hoe daar optimaal gebruik van te maken.

MDFnl is gelicenseerd om te werken met het Insights Discovery® systeem.

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart. Het is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung en gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen. De basis van onze aanpak wordt gevormd door een eenvoudig model.

Het uitgangspunt van Insights Discovery® is dat elke persoon uniek is. Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze communicatie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen. De kleurenkwadranten zijn: Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw. Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl.

Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

DE 4 KLEUREN VAN DE PERSOONLIJKHEID OP EEN GOEDE DAG

DE 4 KLEUREN VAN DE PERSOONLIJKHEID OP EEN SLECHTE DAG

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

U wilt een team waarin mensen goed met elkaar samenwerken en zo mogelijk synergie bereiken. U hoopt wat te kunnen veranderen aan onbegrip onderling. U wilt dat mensen meer aandacht en waardering hebben voor elkaars kwaliteiten. Herkent u deze wens voor een effectief team?

MDFnl werkt vanuit respect voor de kwaliteiten van mensen en ondersteunt teams in het aangaan van de dialoog met elkaar. Hoe zorg ik dat ik verstaan wordt door de ander, hoe sluit ik aan bij de belevingswereld en voorkeuren van de ander terwijl ik trouw aan mijzelf blijf.? Hoe zorgen wij dat we met elkaar als team effectiever worden? Een introductie workshop met Insights Discovery van één dag met persoonlijkheidsprofielen voor het team levert de beste resultaten. Respectvol, vanuit waardering en mogelijkheden zoekend voor andere manieren van omgang met elkaar, meer gericht op aansluiting en verbinding. Wij begeleiden uw team om tot een kleurrijk en effectief team te komen. Naast introductie workshops Insights Discovery verzorgt MDFnl ook verdiepingsworkshops, zoals effectiviteit van teams, effectief leiderschap en organisatie cultuur.

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met
Han Verhoeven, senior trainer/adviseur, via
06 44 23 54 75 of hv@mdf.nl 

MEER LEZEN

 Insights Discovery® Workshop

 Insights Discovery® Follow up

 Coaching

Han legt uit wat Insights Discovery inhoudt. Kijk mee

 

"Het is een erg goede teamdag geweest. MDFnl is op de achtergrond waar mogelijk en op de voorgrond waar nodig. Insights is een mooie methodiek, die mij aanspreekt, ook doordat het visueel goed is uitgewerkt."
Afdeling Corporate Communicatie Stenden Hogeschool.