PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Een spiegel hebben we allemaal wel eens nodig. Persoonlijke coaching of team coaching helpt om het beste uit uzelf en uw team te halen. De coaches van MDFnl bieden ondersteuning in het krijgen van inzicht in wat u werkelijk wilt...of in wat u belemmert om uw doelen te behalen. Wij ondersteunen u bij de ontwikkeling van die competenties die u of uw team nodig heeft. De coach houdt u een spiegel voor.

Uw medewerkers zijn berekend op hun taak en hebben handvatten om hun functioneren te verbeteren.

 Uw teams kunnen beter met elkaar samen werken.

.

WAT KUNNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Tijdens een intake krijgen wij gezamenlijk helder wat u wilt bereiken. De eerste stap die wij zetten in de coaching is te ontdekken waar u of uw team goed in is en wat u wilt ontwikkelen. We gebruiken hiervoor methoden als Appreciative Inquiry en Insights Discovery® en leggen daarmee een stevig fundament voor het verdere coachingstraject. Na de intake leggen wij u een plan van aanpak voor.

Tijdens het coachtraject besteden we waar nodig aandacht aan wat u hindert en hoe hier mee om te gaan om uw doelen te bereiken. Onze coaches faciliteren en stimuleren het bepalen en behalen van de groeidoelen. De coach begeleidt u op de weg daar naar toe en signaleert (on)bewuste vanzelfsprekendheden die blokkeren om te veranderen. U maakt zelf de keuzes hoe de weg bewandeld wordt. De coach stimuleert het overdenken van de consequenties van keuzes en begeleidt, spiegelt en zorgt voor scherpte.

Bij het coachen van teams focussen wij ons o.a. op de rollen van mensen in teams en wat dit betekent voor de samenwerking. We gaan in op communicatietechnieken als actief luisteren, het geven van feedback, het leiden van verschillende soorten overleggen en vergaderingen en laten dat ter plekke in de praktijk brengen. Voor inzicht in verschillende stijlen van communicatie is Insights Discovery® behulpzaam.

Daarnaast coachen we individuen op het gebied van hun werkwijze ten aanzien van projectteams, en ten aanzien van de relatie tussen projectteams en de lijn en ten aanzien van de relatie met het bestuur.

MEER WETEN?

Neem contact op met
Han Verhoeven, senior trainer/adviseur, via
06 44 23 54 75 of hv@mdf.nl 

"Door het sparren met Han heb ik de situatie veel beter kunnen relativeren, werd de werksituatie een stuk minder zwaar waardoor ik de rit uiteindelijk heb kunnen uitzitten. Superleerzaam en opbouwend. "
Een young professional uitgezonden via PSO

"Het resultaat van de besprekingen was duidelijk en het doel van het gevoelsmatig één team zijn is bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat we dit zullen voortzetten in dezelfde geest en begrip. Hartelijk dank voor het rapport en facilitatie!" Gemeente Wageningen