HET COMMUNICERENDE TEAM

De lerende mens staat centraal en is het begin, maar wat wij leren krijgt meer nut als wij het delen met collega’s, familie, vrienden, en anderen, die wij privé of beroepshalve tegen komen. Delen is communiceren over hoe wij als team, afdeling, club beter kunnen worden. Communiceren over doelen, ambities, uitdagingen, inzichten, rollen, percepties met als oogmerk onze samenwerking te verstevigen. Onze aanpak is gebaseerd op de principes van Waarderend en Begrijpend Onderzoeken, waarbij de focus ligt op het bouwen op de kracht van elkaar.

ONZE WAARDE VOOR U

MDFnl werkt vanuit respect voor de kwaliteiten van mensen en ondersteunt teams in het aangaan van de dialoog met elkaar.  Hoe zorgen wij dat we als team elkaar verrijken en effectief en slagvaardig  zijn?

Wij bieden:

  • Een introductie workshop met Insights Discovery van één dag met persoonlijkheidsprofielen voor het team. Daarnaast verzorgen wij ook verdiepingsworkshop zoals effectiviteit van team, effectief leiderschap en organisatie cultuur.
  • Een diverse waaier aan methoden die teams in staat stellen hun teamdoelen zo optimaal mogelijk te verwezenlijken waaronder Appreciative Inquiry, Future Search en Doelgerichte Activiteiten Planning.

CONTACT

Pauline verbindt graag mensen, processen en resultaten.  Haar motto is "Waar mensen echt samenwerken ontstaat synergie en is er ruimte voor groei".

Neem contact op met Pauline via
06 29 13 35 60 of no@mdf.nl 

"MDFnl heeft ons in verschillende trajecten ondersteund. Voor het vormen van zelfsturende teams heeft de ondersteuning van MDFnl een positieve bijdrage geleverd, waarvoor dank!" 

"Meedenken om de organisatie verder te brengen waarbij iedereen aan het woord komt onder enthousiasmerende leiding."
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

 expertise  > het communicerende team