VITALE NETWERKEN

Mensen, teams en organisaties krijgen meer voor elkaar als zij zich verbinden met andere mensen, teams en organisaties. Waar mensen leren, teams communiceren en organisaties groeien, kunnen vitale netwerken ontstaan. De kunst is om het netwerk vitaal te houden en de belangen van de organisatie en die van het netwerk naast elkaar te dienen. Gezamenlijk strategieën, plannen en processen ontwikkelen, uitvoeren en daar van leren helpt om het netwerk vitaal te houden. Onze aanpak is gebaseerd op de “Capacity Works” netwerk aanpak, waarbij de perceptie van de leden op het netwerk centraal staat.

ONZE WAARDE VOOR U

De basis van onze benadering is de coherentiecirkel uit de Vrije Actor benadering van Dr. Eelke Wielinga. We gebruiken Capacity Works (GIZ) om structuur in uw netwerk of programma te brengen. Daarnaast gebruiken we onze kennis op het gebied van procesbegeleidingstechnieken en Doelgericht Activiteiten Planning (DAP).

Wij bieden:

  • Een maatwerk training programma- en netwerkmanagement. 
  • Coaching voor uw programma- en netwerkmanager.
  • Procesbegeleiding voor uw netwerk of programma.

CONTACT

Anne Marie is een professional die graag verder kijkt dan de organisatiegrenzen. Haar motto is: "Goede antwoorden bestaan niet, goede vragen wel" 

Neem contact op met Anne Marie via
06 51 68 46 00 of an@mdf.nl 

"MDFnl is professioneel, adequeaat en heeft degelijke kennis van zaken van het veld."
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

"MDFnl is een bureau met grote slagkracht door de korte lijnen en het duidelijke verhaal dat ze brengen."
Projecten LTO Noord

 expertise  > het vitale netwerk