HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Human Resource Management, de HR-afdeling, Personeelszaken, P&O, Talent Management of Human Capital Management? Welk woord uw organisatie ook gebruikt, het gaat over de belangrijkste afdeling in uw organisatie die verantwoordelijk is voor een optimale instroom, doorstroom en uitstroom van uw belangrijkste kapitaal: 

Uw medewerkers!

HRM, mits goed ingericht, beïnvloedt zowel de output als het gedrag van uw medewerkers in positieve zin. Het draagt bij aan betere resultaten, meer omzet, lager verloop, hogere tevredenheid en lager verzuim.

ONZE WAARDE VOOR U

Wij ondersteunen organisaties in de ontwikkeling van haar HR-afdeling door deze met meer efficiëntie en effectiviteit in te richten en uw HR-professionals te ontwikkelen door training en coaching.

In de praktijk combineren wij dit vaak met de tijdelijke invulling van een HR-functie vanwege ziekte of zwangerschap.

Samen met uw HR-professionals ontwerpen en faciliteren wij dynamische en enthousiasmerende HR-gerelateerde trainingen voor al uw medewerkers en managers.

Zo hebben wij dit met veel succes rond onderstaande onderwerpen gedaan:

  • Een cultuur van waardering en erkenning creëren.
  • Een feedback cultuur creëren.
  • Competentiegerichte Talentontwikkeling invoeren.
  • HRM-gesprekken voeren (beoordelen, functioneren, ontwikkelen).
  • Ontwikkelingsplannen opstellen.
  • Verzuimgesprekken voeren.
  • Werving en Selectiegesprekken voeren.
  • Zelfsturende Teams invoeren.
  • Teambuilding. 


Voor het ontwerp en de uitvoering van onze trainingen zijn twee algemeen geldende uitgangspunten van belang:

Workplace learning
Alle trainingen moeten optimaal aansluiten bij de praktijk binnen uw organisatie zodat het geleerde relevant en direct toepasbaar is.

Training for impact

De keuze voor de meest geschikte trainingsvorm hangt af van de situationele context van de betreffende doelgroep. Zo worden vier categorieën van leren ingezet en gecombineerd. Leren door ervaring, sociale interactie, theorie en reflectie.

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met
Renzo van Diepen, trainer & adviseur, via
06 21 12 55 21 of rdi@mdf.nl  

"MDFnl staat voor professionalisme, klantgerichtheid en enthousiasme. Wij waren zeer tevreden over de MDFnl trainer. De flexibiliteit die werd getoond bij wijziging in programmatie wordt enorm geapprecieerd."
Bayer

"MDFnl is een bureau met grote slagkracht door de korte lijnen en het duidelijke verhaal dat ze brengen."
LTO Noord