PROJECTMANAGEMENT

Het succes van uw projectmanagement hangt af van de zorgvuldigheid waarmee u de volgende vijf ballen in de lucht houdt:
1. Een heldere fasering van het project uitgewerkt in een resultaatgericht plan, voortgangsbewaking en evaluatie
2. Aandacht voor de strategische inpassing van het project in haar (externe) omgeving
3. Een adequate inrichting van de interne projectorganisatie
4. De focus en reactievermogen van de projectorganisatie op haar (externe) omgeving
5. De rol en aandacht voor de mens en het team functioneren binnen de projectorganisatie

De basis voor uw project wordt in de initiatief- en definitiefase gelegd. Met het instrument Doelgerichte Activiteiten Planning (DAP) geeft u hier samen met stakeholders vorm aan. Een resultaatgerichte en doordachte wijze van voortgangsbewaking heeft u nodig om het project te kunnen beheersen met aandacht voor de interne voortgang en de externe positionering van het project. Tenslotte wordt bij een goed projectmanagement ieder project geëvalueerd.

LEVENSLOOP VAN EEN PROJECT

Project CyclusProject Cyclus

Geen enkel project vindt plaats in isolement; ieder goed project past binnen een breder strategisch kader of beleid. Zowel in de planvorming als tijdens de uitvoering is het belangrijk voortdurend te zoeken naar de strategische inpassing van het project. Dit geldt voor de technisch inhoudelijke kant van het project en voor de organisationele kant van het project.

Een projectleider beschikt dus over de volgende eigenschappen: helder communiceren, effectieve feedback geven, onderhandelen en conflicthanteren, omgaan met weerstand en leiding geven aan een succesvol team.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Sinds haar oprichting (1984) heeft MDF een rol in projectmanagement. Wij bieden:

  • Opleidingen in Projectmanagement.
  • Procesbegeleiding en ondersteuning in de planning, voortgangsbewaking of evaluatie van het project.
  • ‘Extra handjes’ in projecten, kortom de projectleiding voor een deel of het gehele project.

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met 
Anne Marie van Raalten-Ligtenberg, senior adviseur,
via 06 51 68 46 00
of an@mdf.nl 

"De MDF adviseur heeft de opzet en uitvoering van de projecten MIPOV2004 en Haltetoegankelijkheid OV (beide voortgangbewakingssystemen) geleid. De procesbegeleiding is verfrissend en waardevol."
Afdeling UW/Mobiliteit/Concessiebeheer, Provincie Gelderland

"Ik voel me veilig bij MDFnl en waardeer de vraaggestuurde manier van werken, gecombineerd met een open relatie, waarin vertrouwen in wederzijds kwaliteit de basis voor de samenwerking is. Ik beveel MDFnl bij iedereen van harte aan!"
Gemeente Wageningen