DOELGERICHTE ACTIVITEITEN PLANNING (DAP)

Altijd al handen en voeten willen geven aan (burger) participatie bij het formuleren van nieuwe projecten, programma's en beleid? Gebruik dan de methode DAP/ Logisch Kader. Dit praktische instrument is (inter) nationaal zeer succesvol gebleken.

Wat is de kracht van DAP?

  • Het stimuleert een open, actieve en participatieve houding bij stakeholders.
  • In een korte tijd heeft u een plan van aanpak met: gedegen analyse, realistische doelen, resultaten, indicatoren (SMART) en de basis voor de voortgangsbewaking en evaluatie.
  • Het ontwart op een visuele manier nut en noodzaak van het project.
  • Veel aandacht voor de meetbaarheid van doelen, zodat alle betrokkenen weten wanneer het project succesvol is.

WAT DOET MDFNL?

MDFnl begeleidt overheden, organisaties en ondernemingen bij het effectief toepassen van de DAP-methode. We passen de methode al ruim 25 jaar toe voor zowel nationale als internationale projecten.

We begeleiden het DAP-proces en bekwamen u in het zelf hanteren van de methode.

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met 
Anne Marie van Raalten-Ligtenberg, senior adviseur,
via 06 51 68 46 00
of an@mdf.nl 

 

HEEFT U BELANGSTELLING?

Download hier het DAP boekje.
Download hier het artikel DAP in het kort.
Download hier de handleiding DAP 3.0.
Download hier het DAP Procesbegeleidershandboek.

"Mocht je in de knoop zitten met het schrijven van een projectplan, gebruik dan DAP. Het wordt duidelijk waar je verantwoordelijk voor bent en waarvoor niet. Het verschil tussen resultaten en doelen is helder, het plan kun je gestructureerd opbouwen. Het is goed om zo’n plan gezamenlijk te bouwen, hierdoor krijg je beter inzicht in de synergie met collega’s."
FNV Vakcentrale

 expertise  > dap