VITALE TEAMS: ZELFSTURING EN ZELFORGANISATIE

“The strength of the team is each individual member.
The strength of each member is the team”

Phil Jackson

Zelfsturende teams, het lijkt soms wel het toverwoord binnen organisaties, dé oplossing voor allerlei problemen. Binnen MDFnl houden we ons bezig met Vitale teams. Teams die in staat zijn hun eigen keuzes te maken op hun eigen processen, gericht op hun eigen doelen. Teams die flexibel kunnen omgaan met een steeds veranderende omgeving. Teams die zichzelf kunnen corrigeren en inspireren. Teams die niet afhankelijk zijn van hun leidinggevenden, maar pro actief hun eigen doelen kunnen nastreven.

In onze aanpak staan de doelen van het team centraal, deze zijn leidend. Niet alleen wat het team moet bereiken vanuit de organisatie, maar ook wat het team wil bereiken: Wat zijn hun doelen ten aanzien van het team zelf? Deze vragen worden eerst beantwoordt voordat de werkwijze (hoe richten we onze processen in) en de capaciteiten (wie en wat hebben we hiervoor nodig) aan de orde komen.

In de teamdriehoek komen deze aspecten samen en zoeken we in interactieve werksessies naar de balans en reikwijdte van de driehoek. Daarnaast onderzoeken we hoe het team zich verhoudt tot de rest van de organisatie (zowel staf als management) en de buitenwereld.

Vitaliteit is meer dan afspraken en regels, het is ook ook teamcultuur en dynamiek. Als MDFnl coachen we teams op deze aspecten zodat zowel het team als het individu kan floreren en daarmee bijdragen aan een gezonde organisatie.  

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met
Pauline van Norel, trainer en adviseur, via
06 29 13 35 60 of no@mdf.nl 

"MDFnl heeft ons in verschillende trajecten ondersteund. Voor het vormen van zelfsturende teams heeft de ondersteuning van MDFnl een positieve bijdrage geleverd, waarvoor dank!"

"Meedenken om de organisatie verder te brengen waarbij iedereen aan het woord komt onder enthousiasmerende leiding."
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)