HET NIEUWE JAAR – MOOIE NIEUWE PERSPECTIEVEN

2015 heeft ons bij MDFnl weer veel nieuwe dimensies opgeleverd. In het kader van de Participatie wet hebben wij een pilot uitgevoerd, met onze eigen DAP aanpak. Potentiële ondernemers met afstand tot de arbeidsmarkt ontwerpen hun businessplan met ondersteuning van ervaren ondernemers uit de eigen omgeving. Dit leidde tot inspirerende sessies waar wij in 2016 met volle kracht mee door gaan.

Met een aantal grote dienstverlenende instellingen hebben wij gewerkt aan zelfsturende en zelforganiserende teams. Met onze eigen Team-Driehoek aanpak hebben wij constructieve dialoogsessies ontworpen en uitgevoerd, waarbij zowel teams als management hebben geleerd wat zelforganisatie (en sturing) in de praktijk betekent en kan opleveren. Onze visie op zelfsturing zullen wij in 2016 verder uitdragen.

Het MDFnl team heeft zich in 2015 versterkt met een HRM aanpak voor gerichte competentieontwikkeling. Deze aanpak heeft een aantal van onze grote klanten geholpen om visie, strategie en implementatie van hun HRM beleid praktisch en enthousiasmerend voor alle betrokkenen te stroomlijnen. In 2016 blijft dit een van onze speerpunten in onze visie: “Our World is about People”.

Namens het hele MDFnl Team wens ik u een voorspoedig en inspirerend 2016 toe.

Niek Bakker
Directeur

 

ONZE KLANTEN

GEMEENTE AMSTERDAM

"MDFnl heeft ons geholpen vat te krijgen op een lastig, veelomvattend proces om het beleid meer programmatisch en resultaatgericht aan te sturen. Ze heeft op een aansprekende manier geholpen om mensen mee te krijgen in dit proces".

NETHERLANDS HELSINKI COMMITTEE

"Buitengewoon sterke facilitatie, zowel qua technische opzet als menselijke uitvoering"

KENTALIS

"Een praktijkgerichte cursus, direct toepasbaar in de praktijk, die je in staat stelt om het heft in eigen handen te nemen om je project te ordenen en in verschillende stadia keuzes te maken."

GEMEENTE WAGENINGEN

"Gezamenlijk helder krijgen van probleem, doel en mogelijke oplossingen door goede facilitering en begeleiding. Een adviseur ‘hors catégorie’!"