PARTICIPATIE?!

Een woord dat ons raakt, dat ons iets beloofd: samenwerking, inspraak, meedoen, medeverantwoordelijkheid.

Maar ook een woord dat in de huidige maatschappij vragen oproept, waarom participeren, hoe participeren?

En daarmee de afgeleide vraag: hoe geven we, op een integere en oprechte manier, vorm aan die belofte die participatie inhoudt?

Dat zijn vragen die ons als MDFnl raken! Vanuit onze internationale ervaring gebruiken wij al decennialang participatieve methoden om zeer diverse groepen binnen de samenleving rondom specifieke thema’s met elkaar in gesprek te brengen. We bespreken met elkaar de vragen die leven, en zijn in staat om gestructureerd oplossingsrichtingen aan te geven en van daaruit beleid of programma’s te ontwerpen. 

PROFESSIONEEL, PRAKTISCH EN PERSOONLIJK

MOED EN DAP-PER

Participatie vraagt MOED van meerdere kanten

Bent u DAP-PER?

"MDFnl heeft ons geholpen vat te krijgen op een lastig, veelomvattend proces om het beleid meer programmatisch en resultaatgericht aan te sturen. Ze heeft op een aansprekende manier geholpen om mensen mee te krijgen in dit proces".
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost

"Een praktijkgerichte cursus, direct toepasbaar in de praktijk, die je in staat stelt om het heft in eigen handen te nemen om je project te ordenen en in verschillende stadia keuzes te maken".
Kentalis - deelnemer DAP training